>> >>
Умови членства в ПАДАП
Кодекс ПАДАП | Статут ПАДАП | Умови членства в ПАДАП | Вимоги до оформлення вступної роботи

Умови членства в ПАДАП

Порядок, умови прийому і припинення членства (участі) 
в Громадській організації ПАДАП
 
Виписка із Статуту Організації
 
3.1. Організація має фіксоване індивідуальне членство. Членство в інших організаціях не перешкоджає членству в Організації.
 
3.2. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, що знаходяться в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжній і дитячій громадській організації - 14 років.
Членами організації можуть бути фізичні особи, що досягли вісімнадцятирічного віку, що працюють у сфері дитячої психології і психотерапії, розділяють статутні цілі і завдання Організації, беруть участь в її діяльності і заходах, які проводяться Організацією, своєчасно і в повному об'ємі оплачують вступні і поточні членські внески, а також:
  • мають вищу спеціальну освіту (медичну, психологічну, педагогічну);
  • у своїй діяльності спеціалізуються у дитячій психотерапії, консультуванню.
  • мають не менше 50 годин особистої терапії впродовж року з аналітиками, які є членами або кандидатами Міжнародної асоціації аналітичної психології (IAAP) і Міжнародної психоаналітичної асоціації (IPA);
  • підтверджують подальше продовження особистого аналізу до кількості 250 годин, при частоті аналізу 40-50 годин в рік відповідно до міжнародних стандартів аналітичної освіти;
  • обов'язкове проходжение супервизій (вимагається не менше 25 годин супервізій дитячих випадків з супервізором, рекомендованих Організацією).
 
3.3. Кандидатами в члени Організації можуть стати особи, ознайомлені з правилами і форматом роботи Організації і зацікавлені у виконанні вимог, що висуваються до кандидата. Зацікавлена особа відправляє письмовий запит в Організацію і надає наступні документи:
  • заява про своє бажання брати участь в роботі Організації, з вказівкою готовностівідповідати вимогам членства, кількості годин аналізу, аналітиків і годин супервизій;
  • проходження інтерв'ю з трьома членами Організації;
  • опис клінічного випадку у розмірі 10 друкованих сторінок.
Члени Організації розглядають подані документи протягом двох місяців. У цей період кандидатові призначається інтерв'ю, за результатами якого приймається рішення.