>> >>
Кодекс ПАДАП
Кодекс ПАДАП | Статут ПАДАП | Умови членства в ПАДАП | Вимоги до оформлення вступної роботи

Кодекс ПАДАП

Етичні норми і принципи професійної поведінки членів ПАДАП
 
Кодекс психологічної етики визначає взаємодію між дитиною, батьками, офіційними опікунами і дитячим психологом протягом всього періоду психологічної роботи і трьох років по її закінченню.
 
1. Етичні норми:
 
1.1. Відповідальність і компетентність.
Член Асоціації несе персональну відповідальність за свою роботу і здійснює свою діяльність, тільки у рамках своєї компетенції. Досягнення високого рівня компетенції - зобов'язання, що приймаються усіма членами ПАДАПа в інтересах суспільства і професії в цілому. Надає тільки ті послуги й використовують тільки такі техніки, які дозволяють використати його досвід і освіту. Член Асоціації надає інформацію про свою компетентність, освіту, навчання і досвід. Дитячий психолог має право вибирати ті або інші умови і техніки психологічної роботи. Він повинен повідомити батьків, дитину, як здійснюватиметься психологічна робота. Дитячий психолог має право відмовитися від роботи з дитиною, якщо вважає, що поставлена мета може бути шкідлива або нереалістична: для клієнта, суспільства, самого психолога. 
Член Асоціації не має права застосовувати психофармакотерапію (виписувати рецепи, встановлювати психіатричні діагнози, здійснювати експертизу осудності клієнта і т.д.)
У ситуаціях, коли те або інше питання діагностики і психологічної практики, виходять за рамки його компетенції, член Асоціації зобов'язаний звернутися до колег із суміжних галузей психотерапевтичних знань і практики. Систематичне консультування з колегами завжди здійснюється в інтересах клієнта, а не психолога.
Члени Асоціації повинні використати будь-які можливості для супервизий, в усіх випадках, коли це може підвищити якість роботи. У разі завершення або переривання психологічної практики (хвороби або завершення контракту з дитиною) психолог може передавати свої функції тільки особам, які по своєму професійному досвіду достатньо кваліфіковані.
 
1.2.   Повага особи і відсутність дискримінації.
Психологові слід намагатися виключити вплив на психологічну роботу таких чинників, як вік, етнічна приналежність, стать, раса, зовнішня привабливість або непривабливість, релігійна приналежність, соціально - економічний статус клієнта.
 
1.3.   Конфіденційність
Члени ПАДАПа відповідають за створення умов - захищеного психологічного простору і фізичну безпеку дитини. Важлива складова роботи дитячого психолога з дитиною - дотримання конфіденційності. Дитина має бути проінформована про конфіденційність, відносно його психологічної роботи і про умови, при яких вона може бути порушена. Порушення конфіденційності з боку психолога без письмової на те угоди батьків, офіційних опікунів є грубим порушенням професійної етики. В усіх інших випадках інформація про клієнта, отримана психологом в процесі психологічної роботи, повинна представлятися (у професійних доповідях, супервизиях і так далі) так, щоб клієнт не міг бути ідентифікований. Виключенням можуть бути тільки ті випадки, де, на думку, психолога збереження конфіденційності представляє потенційну небезпеку для клієнта, інших людей або суспільства. Психолог повинен знаходити баланс між дотриманням конфіденційності та збереженням благополуччя суспільства.
Домовленість про дотримання конфіденційності безстрокова. Психологи так само забезпечують умови конфіденційності при зберіганні і передачі психологічного матеріалу (малюнки, вироби, фотографії, записи) навіть у разі їх очевидної некорисності.
 
1.4.   Благополуччя клієнта
Члени ПАДАП поважають цілісність і оберігають благополуччя клієнтів. Клієнт не може піддаватися психологічній роботі проти його волі і без його згоди. Це правило поширюється і на неповнолітніх дітей, для психологічної роботи яких потрібно згоду батьків або офіційних опікунів. Проте, незважаючи на ці особливі функції дорослих, психолог укладає окремий договір з дитиною. Права дитини не можуть бути порушені односторонньою угодою з його батьками.
Член Асоціації не має права використати довіру, що встановилася, в політичних, сектантських або особистих цілях (емоційна залежність, економічні інтереси, сексуальні стосунки і яким-небудь іншим способом експлуатувати своїх клієнтів). Інакше вони несуть за це відповідальність. Умови психологічної роботи мають бути максимально ясні клієнтові до її початку. Будь-які зміни цих умов повинні обговорюватися з дитиною і батьками. Дитячі психологи повинні встановлювати і зберігати межі терапевтичних стосунків, враховувати вплив будь-яких передніх і таких, що перекриваються.
 
2. Принципи професійної поведінки
 
2.1. Дитячі психологи несуть відповідальність за пропоновані ними професійні послуги перед колегами, працедавцями і фінансовими організаціями. Якщо член Асоціації має об'єктивні передумови вважати дії інших колег неетичними, то повинен попередити їх, а якщо це не вирішує проблему - сповістити про це Асоціацію.
2.2. Члени ПАДАП Повинні знати закони України і надавати послуги клієнтам в повній відповідності із законами України.
2.3. Члени Асоціації повинні підвищувати свій професійний рівень, брати участь в конференціях, семінарах і так далі, щоб мати уявлення про те, що відбувається в їх сфері спеціалізації і знать, чим живе ПАДАП.
 
3. Основні принципи рекламування
 
3.1. Члени ПАДАП можуть використати рекламу своєї діяльності, знань і практики, як у власних інтересах, так і в інтересах Асоціації.
3.2. Не дозволяється займатися публічною, освітньою діяльністю, з метою заробляння грошей, у рамках Асоціації.
 
4. Використання логотипу ПАДАП
 
4.1. Члени ПАДАП можуть використати логотип і друк у відкритих, благодійних проектах. Логотип може бути використаний для самопрезентації і позначення приналежності до Асоціації (візитка, сайт, сторінка в інтернеті).
4.2. Члени ПАДАП не мають права використати логотип і друк в комерційних цілях (сертифікація навчальних проектів, реклама психологічних послуг, тренінги, семінари  і так далі), оскільки ПАДАП не є комерційною організацією і не проводить навчання.
 
5. Діяльність етичної комісії
 
5.1. Формувати ідентичність професійного співтовариства дитячих психологів;
5.2. Встановлювати професійні стандарти психологічної роботи для членів ПАДАП;
5.3. Інформувати клієнтів про діяльність фахівців ПАДАП;
5.4. Стежити за виконанням етичних норм і професійних стандартів членів ПАДАП;
5.5. Розглядати суперечливі питання, що виникають в психологічній роботі.
5.6. Якщо професійна діяльність члена Асоціації не відповідає етичному кодексу ПАДАПа, і, після конфронтації з колегами, він не бажає її міняти, Асоціація має право, виключити його з членів Асоціації
5.7. У разі скарги або претензії, в спірних питаннях, член ПАДАП або клієнт, який отримує психологічні послуги, можуть звернутися по допомогу в Асоціацію.